12:49, 07/07/2021

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 47/2021

Tổng công ty Truyền thông công bố đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch hoặc đấu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội khác năm 2020.

 
 
 
 

 

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved