Thông tin bất thường
09:19, 22/05/2020

Công bố thông tin DN năm 2019 theo NĐ 81/2015/NĐ-CP

Văn bản số 631/VNPT-Media-KTTC ngày 21/5/2020 về việc: Công bố thông tin DN năm 2019 theo NĐ 81/2015/NĐ-CP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved