08:46, 18/09/2023

Mobile Money: Xu thế thanh toán đa tiện ích thời công nghệ số

Mobile Money là dịch vụ tài chính giúp người dùng thanh toán trực tuyến thông qua tài khoản tiền di động. 

 

 

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved