08:56, 01/06/2023

Thêm dịch vụ ủy quyền thanh toán tự động dịch vụ viễn thông qua kho bạc

Mới đây, kho bạc nhà nước (KBNN) đã hoàn thành việc ký thỏa thuận với Tổng Công ty dịch vụ viễn thông (VNPT Vinaphone) về thanh toán tự động khoản chi cước dịch vụ viễn thông của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (ĐVSDNS). KBNN đã thực hiện nâng cấp bổ sung Cổng trao đổi dữ liệu (https://vst.mof.gov.vn) trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) để đáp ứng quy trình thanh toán tự động điện, nước, viễn thông.

 

Trên Cổng trao đổi dữ liệu, các cơ quan, đơn vị có thể thực hiện ủy quyền cho KBNN nơi giao dịch để thực hiện tự động trích tài khoản đối với các giao dịch thanh toán: Khoản chi cước dịch vụ viễn thông bao gồm: Dịch vụ điện thoại cố định, dịch vụ truy cập internet cố định hàng tháng và dịch vụ điện thoại di động trả sau đứng tên ĐVSDNS (các dịch vụ nêu trên đều không bao gồm trả trước cước dịch vụ) với các dịch vụ viễn thông do VNPT Vinaphone cung cấp.

Sau khi ĐVSDNS thực hiện ủy quyền thanh toán tự động viễn thông cho KBNN nơi giao dịch, hàng tháng các đơn vị không phải gửi yêu cầu thanh toán đối với các khoản chi viễn thông qua hệ thống DVCTT của KBNN. Việc ủy quyền được thực hiện rất đơn giản nhưng mang lại lợi ích lớn góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành CĐS, minh bạch hóa trong quá trình sử dụng NSNN, nâng cao uy tín của các đơn vị trong khu vực công;

Dù đây là một hình thức thanh toán mới, nhưng qua tổng hợp, đánh giá từ các bên cho thấy: Việc thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ viễn thông đã mang lại nhiều lợi ích. Cụ thể, ĐVSDNS giảm thiểu được chi phí, thời gian và thủ tục hành chính do không phải gửi yêu cầu thanh toán qua DVCTT hàng tháng. Công chức KBNN tiết kiệm được thời gian xử lý công việc, qua đó tập trung vào kiểm soát các khoản chi có độ rủi ro cao, giúp nâng cao hiệu quả quản lý Ngân sách Nhà nước (NSNN) qua KBNN. NSNN giảm được phí thanh toán phải chi trả cho các ngân hàng thương mại. Các nhà cung cấp dịch vụ tiết kiệm được chi phí và thời gian tổ chức thu tiền.

VNPT

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved