14:20, 24/11/2022

VNPT-Media Software lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công ty Phát triển Phần mềm VNPT-Media tổ chức đấu giá tài sản

Công ty Phát triển Phần mềm VNPT-Media (đơn vị trực thuộc VNPT-Media) thông báo việc lựa chọn đơn vị tổ chức dịch vụ đấu giá bán thanh lý TSCĐ, CCDC năm 2022 theo chi tiết đính kèm.

VNPT-Media

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved