09:22, 24/11/2022

VNPT-Media thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản

Tổng công ty Truyền thông thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá để thanh lý tài sản của VNPT-Media.

Tổng công ty Truyền thông thông báo việc lựa chọn đơn vị tổ chức dịch vụ đấu giá bán thanh lý tài sản, vật tư, CCDC năm 2022 của VNPT-Media, chi tiết xem file đính kèm.

VNPT-Media

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved