15:53, 21/09/2022

UBND TP. Cam Ranh và VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số

Theo đó, VNPT ( đại diện là VNPT Khánh Hòa) cam kết ưu tiên triển khai các giải pháp, công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin để góp phần xây dựng TP. Cam Ranh trở thành đô thị thông minh; phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của địa phương.

 

Cùng với đó, VNPT Khánh Hòa tham gia phối hợp với UBND TP. Cam Ranh và các cơ quan chuyên môn khảo sát, tư vấn đề án, quy hoạch tổng thể về chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh; giới thiệu, tư vấn, hợp tác, chuyển giao công nghệ và triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn; triển khai cung cấp các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử hướng tới phát triển toàn diện nền kinh tế số; đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đáp ứng xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tạo điều kiện để các sinh viên công nghệ thông tin và viễn thông trên địa bàn được thực hành, thực tập, tiếp nhận sinh viên giỏi đáp ứng được các tiêu chuẩn tuyển dụng làm việc tại VNPT Khánh Hòa…

VNPT

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved