10:36, 29/09/2022

MyTV: Khẳng định vị thế trên thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam

Dịch vụ Truyền hình MyTV của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT là dịch vụ truyền hình tương tác IPTV đầu tiên tại Việt Nam. 13 năm qua, MyTV đã khẳng định được vị thế trên thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam.

 

 

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved