14:52, 12/08/2022

VNPT phối hợp triển khai chuyển đổi số cho huyện miền núi khó khăn tại Nghệ An

Trong thực hiện chuyển đổi số, là một huyện miền núi cao, Quỳ Châu đã và đang gặp không ít khó khăn cả trên 3 yếu tố "hạ tầng số, con người, cơ chế, chính sách". Tuy nhiên, với mục tiêu vì sự phát triển bền vững, huyện đã và đang quyết tâm, từng bước thực hiện tốt nội dung này.

Ở thời điểm này, chuyển đổi số đã trở thành một nhận thức chung, mục tiêu mà các cơ quan, đơn vị, tổ chức hướng tới, vừa thực hiện, vừa rút kinh nghiệm. Ông Vi Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳ Châu chia sẻ: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã triển khai chuyển đổi số trên 8 nội dung khác nhau. Xác định làm từng bước, trước mắt, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp cùng VNPT Nghệ An tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ Ủy ban MTTQ về chuyển đổi số; triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản I-Office từ cấp tỉnh đến xã, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận nhanh, hiệu quả, tiết kiệm kinh phí hoạt động; đặc biệt giám sát, kiểm soát được công việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ MTTQ”.

 

Năm 2022, Nghệ An đặt ra quyết tâm tập trung chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính Nhà nước, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp. “Với nhận thức xây dựng bộ máy chính quyền vì nhân dân phục vụ, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Quỳ Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số”, ông Lê Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho hay.

Theo ông Lê Thanh Hà, hiện nay, tuy còn nhiều khó khăn nhưng huyện Quỳ Châu đã tích cực triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các ngành liên quan về tăng cường triển khai chuyển đối số. Huyện cũng chỉ đạo việc tăng cường chuyển đổi số từng lĩnh vực, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, huyện Quỳ Châu cố gắng tăng chỉ số cải cách hành chính từng bước loại bỏ việc xử lý công việc bằng văn bản giấy, góp phần tiết kiệm ngân sách hàng năm; giảm phiền hà cho nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền lợi bản thân. Huyện Quỳ Châu cố gắng đẩy mạnh việc tích hợp chuyển đổi số nhanh nhất, hiệu quả nhất tại những ngành, đơn vị có sự liên quan trực tiếp đến dân sinh.

Trong thực hiện chuyển đổi số, là một huyện miền núi cao, huyện Quỳ Châu đã và đang gặp không ít khó khăn cả trên 3 yếu tố “hạ tầng số, con người, cơ chế, chính sách”. Cụ thể, đó là việc thiếu trang thiết bị, máy móc, phần mềm; điện lưới, đường truyền chưa thuận lợi; vẫn còn không ít cán bộ lãnh đạo, quản, lý, người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt trong quá trình chuyển đổi số; nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp chưa có nhiều kiến thức, cộng với tư tưởng ngại khó, chậm đổi mới, chậm tiếp thu ứng dụng công nghệ thông tin; việc tuyển dụng, đào tạo cán bộ công nghệ thông tin chuyên môn sâu cần có thời gian. Bên cạnh đó, huyện Quỳ Châu còn nhiều khó khăn về mặt nguồn lực, trong khi chính sách thuê hạ tầng số chưa được đầy đủ.

Mặc dù có rất nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên, huyện Quỳ Châu quyết tâm thực hiện tốt chuyển đổi số. Ông Vương Quang Minh – Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu nêu quan điểm: “Chuyển đổi số là một xu thế tất yếu. Trong đó, cần lấy doanh nghiệp, người dân là trung tâm của chuyển đổi số. Huyện Quỳ Châu đã và đang chủ động triển khai các nội dung này theo các bước. Thứ nhất, huyện tập trung tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền về mục đích, ý nghĩa, xu thế tất yếu của chuyển đổi số, để từ đó tất cả hệ thống chính trị, xã hội đều phải cuộc. Thứ hai, huyện tổ chức ký kết chương trình phối hợp với VNPT Nghệ An và bắt tay đi vào các phần việc cụ thể mà trước mắt là xây dựng và phát triển chính quyền số. Việc phát triển chính quyền số nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch của chính quyền, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động xã hội. Thứ ba là từng bước xây dựng xã hội số với thói quen, văn hóa mới…”.

VNPT

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved