13:56, 19/11/2021

"Muốn hướng tới công dân số thì phải chuyển đổi số giáo dục"


"Muốn hướng đến một nguồn nhân lực số và một nền công dân số trong tương lai thì không còn con đường nào khác là phải thực hiện chuyển đổi số giáo dục. Mục tiêu cốt lõi của chuyển đổi số trong ngành giáo dục là hướng đến một nền giáo dục thông minh". Đó là chia sẻ của đại diện VNPT tại phiên hội thảo trong chuỗi diễn đàn cấp cao do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì.

Hội thảo chuyên đề 8 được tổ chức với nội dung “Chuyển đổi lao động và phát triển nguồn nhân lực số trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 

Theo chia sẻ của ông Nghi, hiện tại Tập đoàn đang áp dụng một công thức là 5 – 6 – 9, tức là 5 giới hạn – 6 mức độ trưởng thành – 9 bước để thực hiện quá trình chuyển đổi số trong giáo dục. Với chuyển đổi số trong giáo dục, 5 giới hạn sẽ được phá bỏ gồm: giới hạn về mặt thời gian, phá bỏ giới hạn về mặt không gian; phá vỡ về mặt nội dung; phá vỡ được phương pháp giảng dạy; phá vỡ được giới hạn năng lực trong giáo dục.

“Với VNPT, chúng tôi xem cả người học lẫn nhà giáo là trung tâm, thay vì chỉ coi học sinh là trung tâm theo phương thức truyền thống để đưa ra các giải pháp hỗ trợ cho quá trình giảng dạy”, ông Nghi nói.

Dẫn chứng về việc Tập đoàn đang kết hợp với một số trường đại học như Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông để đồng hành, xây dựng ra các kiến trúc về giáo dục thông minh, ông Nghi cho biết, VNPT quan niệm với mỗi cơ sở giáo dục thì sẽ coi đó là một doanh nghiệp.

“Chúng tôi coi các cơ sở giáo dục là một doanh nghiệp, bởi họ cũng cần các hệ thống quản trị như quản trị về nguồn nhân lực, tài chính, nội bộ. Và cũng cần hệ thống về cơ sở dữ liệu ngành như lý lịch học sinh, sinh viên...”, ông Nghi phát biểu tại phiên hội thảo.

Trong chia sẻ của mình, ông Nghi cho biết, hiện nay, Tập đoàn đã có một hệ sinh thái dữ liệu giáo dục triển khai trên 63 tỉnh thành phố, trên 30.000 điểm trường với 9 triệu học sinh và 600.000 giáo viên mỗi năm. Bài toán đặt ra với VNPT là khi xây dựng thì luôn chú trọng đáp ứng các tiêu chuẩn thông tư, nghị định của Nhà nước cũng như ứng dụng các tiêu chuẩn của thế giới. Cùng với đó, phải hướng tới một hệ sinh thái dữ liệu đầy đủ, không rời rạc mà phải có sự liên kết với nhau…

VNPT

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved