16:23, 06/04/2021

VNPT Pay với chương trình ưu đãi: “TĂNG 10% - TẶNG NGAY 10%”

VNPT Pay đang triển khai chương trình “TĂNG 10% - TẶNG NGAY 10%” cho Nhân Viên/Cộng tác viên/Đại lý/Điểm bán (NV/CTV/ĐL/ĐB) sử dụng ví VNPT Pay thực hiện các giao dịch bán hàng mã thẻ/Topup VinaPhone trên ứng dụng SMCS với ưu đãi hoàn lên đến 10% trên phần giá trị doanh số bán hàng tăng thêm. 

Chương trình diễn ra từ ngày 01/4/2021 đến 30/4/2021 trên phạm vi toàn quốc.

 

1. Điều kiện nhận ưu đãi:

Trong tháng diễn ra chương trình:

Nếu tổng doanh số bán mã thẻ/Topup VinaPhone (gọi tắt là “doanh số bán hàng”) tính từ thời điểm bắt đầu chương trình đến ngày tổng hợp số liệu của NV/CTV/ĐL/ĐB tăng ≥10% so với trung bình cộng doanh số bán hàng của 3 tháng liền kề trước thời gian diễn ra chương trình (xét tổng giao dịch tối đa trong 3 tháng và tối thiểu trong 1 tháng liền kề trước đó), thì ví NV/CTV/ĐL/ĐB sẽ được hoàn tiền 10% trên tổng giá trị tăng thêm vào tài khoản ví VNPT Pay của NV/CTV/ĐL/ĐB trên ứng dụng SMCS.

Tại các lần thống kê tiếp theo, doanh số bán hàng của NV/CTV/ĐL/ĐB tăng ≥10% so với doanh số bán hàng của chính NV/CTV/ĐL/ĐB đó ở lần thống kê trước liền kề thì NV/CTV/ĐL/ĐB tiếp tục được hoàn tiền 10% trên tổng giá trị tăng thêm vào tài khoản ví VNPT Pay của NV/CTV/ĐL/ĐB trên ứng dụng SMCS.

Nếu NV/CTV/ĐL/ĐB không có doanh số bán hàng trong 3 tháng liền kề trước thời gian diễn ra chương trình thì sẽ không được hưởng ưu đãi của chương trình này.

Doanh số bán hàng tính trên giá trị mệnh giá chưa chiết khấu.

2. Phương thức tổng hợp số liệu:

Hệ thống tổng hợp số liệu 05 ngày/lần, các ngày thực hiện tổng hợp số liệu: 06/4; 11/4; 16/4; 21/4; 26/4; 01/5.

Vào ngày tổng hợp số liệu đầu tiên (06/4), hệ thống sẽ so sánh doanh số bán hàng của NV/CTV/ĐL/ĐB từ ngày 01/4 - 05/4 với trung bình cộng doanh số bán hàng của 3 tháng liền kề (T1+2+3):

Nếu doanh số bán hàng ≥10%: thì NV/CTV/ĐL/ĐB được hoàn 10% phần tăng thêm vào tài khoản ví VNPT Pay trên ứng dụng SMCS. Thời gian hoàn tiền là ngày 07/3/2021.

Nếu doanh số bán hàng <10%: Thì NV/CTV/ĐL/ĐB không được hoàn tiền và doanh số bán hàng từ ngày 1/4 – 05/4 sẽ được cộng dồn vào lần tổng hợp dữ liệu tiếp theo.

Trong các chu kì tổng hợp dữ liệu tiếp theo, nếu doanh số bán hàng của NV/CTV/ĐL/ĐB vẫn tiếp tục tăng 10% so với lần tổng hợp liền kề trước đó thì NV/CTV/ĐL/ĐB vẫn được hoàn 10% cho tổng giá trị giao dịch tăng thêm.

Không giới hạn số lần/ số tiền hưởng ưu đãi đối với mỗi NV/CTV/ĐL/ĐB.

3. Phương thức hoàn tiền ưu đãi:

Số tiền hoàn được trả vào tài khoản ví VNPT Pay của NV/CTV/ĐL/ĐB trên ứng dụng SMCS.

Thời gian thực hiện chi trả, chậm nhất trong ngày T+1 (Trong đó T là ngày tổng hợp số liệu).

Ví dụ: Ngày 06/4 là ngày tổng hợp số liệu, nếu ví A đáp ứng đủ điều kiện của chương trình, thì chậm nhất ngày 07/4 ví này sẽ được hoàn tiền vào ví.

4. Nguyên tắc làm tròn số tiền ưu đãi:

Nếu phần thập phân ≥ 0.5 thì làm tròn lên 1 đồng:

Ví dụ: 12.555,777 🡪 Làm tròn thành 12.556 đồng ( Mười hai nghìn năm trăm năm mươi sáu đồng

Nếu phần thập phân <0.5 thì làm tròn xuống 0 đồng:

Ví dụ: 12.555,33 🡪 Làm tròn thành 12.555 đồng ( Mười hai nghìn năm trăm năm mươi lăm đồng)

Nếu không có thập phân thì để nguyên:

Ví dụ: 12.021 (Mười hai nghìn không trăm hai mươi mốt đồng)

Nếu NV/CTV/ĐL/ĐB không có doanh số bán hàng trong 3 tháng liền kề trước thời gian diễn ra chương trình thì sẽ không được hưởng ưu đãi của chương trình này.

5. Mô tả việc tổng hợp dữ liệu và số tiền hoàn cho NV/CTV/ĐL/ĐB:

Ví dụ một NV/CTV/ĐL/ĐB có doanh số bán hàng trung bình của Tháng 1+2+3 là 10.000.000đ.

Lần tổng hợp 1 (6/4): Hệ thống sẽ so sánh doanh số bán hàng của NV/CTV/ĐL/ĐB từ ngày 01/4 - 05/4 với 10.000.000đ (trung bình cộng doanh số bán hàng Tháng 1+2+3):

Nếu doanh số bán hàng ≥10% ví dụ đạt 11.000.000đ: số tiền được hoàn là 10% x 1.000.000đ (phần doanh số tăng thêm) = 100.000đ. Thời gian hoàn tiền là ngày 07/3/2021.

Nếu doanh số bán hàng <10% ví dụ 9.000.000đ: Thì NV/CTV/ĐL/ĐB không được hoàn tiền và 9.000.000đ này (doanh số bán hàng từ ngày 1/4 – 05/4) sẽ được cộng dồn vào lần tổng hợp dữ liệu tiếp theo.

Lần tổng hợp 2 (11/4):

Nếu ở lần tổng hợp 1 mà NV/CTV/ĐL/ĐB đã đủ điều kiện nhận ưu đãi thì hệ thống sẽ tổng hợp số liệu doanh số bán hàng từ 06/4-10/4 để so sánh với doanh số bán hàng ở lần tổng hợp 1 (từ 1/4 – 5/4) tức là so sánh với 11.000.000đ.

Nếu ở lần tổng hợp 1 mà NV/CTV/ĐL/ĐB chưa đủ điều kiện nhận ưu đãi thì hệ thống sẽ tổng hợp số liệu doanh số bán hàng từ 1/4 – 10/4 để so sánh với 10.000.000đ (trung bình cộng doanh số bán hàng Tháng 1+2+3). Nếu doanh số bán hàng vẫn <10%, chưa đủ điều kiện để nhận ưu đãi thì lại tiếp tục cộng dồn vào lần tổng hợp số liệu 3.

Các lần tổng hợp tiếp theo tương tự.

Tổng đài chăm sóc khách hàng: 18001091 (nhánh 4)

VNPT Pay

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved