09:45, 11/07/2024

VNPT thiết thực thực hiện Quy chế dân chủ qua Hội nghị Người lao động

Hội nghị Người lao động Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) năm 2024 có sự tham dự của 198 đại biểu đại diện cho hơn 21.000 lao động. Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái dự và phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 8/7/2024, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội nghị người lao động Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2024 tại Quảng Nam. Hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được bàn, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.

Hội nghị Người lao động năm 2024 có sự tham dự của 198 đại biểu đại diện cho hơn 21.000 lao động Công ty mẹ - Tập đoàn.

 

Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, ông Tô Dũng Thái - Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT cho biết, những năm qua, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ của từng đơn vị, đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thông qua các Hội nghị triển khai nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, các Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của chuyên môn, chương trình công tác của các tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn.

Việc thực hiện Quy chế Dân chủ đã được Tập đoàn và các đơn vị triển khai gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn như: tăng doanh thu, lợi nhuận, đầu tư nâng cấp và đổi mới công nghệ cũng như đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động: việc làm, thu nhập, đào tạo, tiền lương, BHXH, BHYT, trích nộp các loại quỹ… Đồng thời đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của Người lao động, Tổ chức công đoàn và Người sử dụng lao động, phát huy được quyền và nghĩa vụ của người lao động trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị qua đó chung tay cùng đơn vị tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, việc làm cho người lao động.

Ông Tô Dũng Thái - Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị người lao động được tổ chức là một trong những hình thức thiết thực nhất để thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thông qua đó, các đại biểu đại diện Người lao động, Tổ chức Công đoàn được biết và bàn phương hướng sản xuất, kinh doanh của đơn vị, những chính sách, chế độ với người lao động như sắp xếp lao động, đào tạo, tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, phúc lợi, an toàn vệ sinh lao động, xây dựng nội quy, quy chế nội bộ của đơn vị…

Các Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên; sự chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc, sự đồng hành của Công đoàn VNPT cũng như nỗ lực của toàn thể người lao động, Tập đoàn VNPT thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu Tập đoàn và Phương án cơ cấu lại Tập đoàn VNPT giai đoạn 2018-2020. Tập đoàn VNPT đã có sự thay đổi toàn diện về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, cơ chế điều hành và đã đạt được các thành tựu quan trọng.

Thời gian vừa qua, hoạt động của Ban TTND Công ty mẹ - Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, vận dụng sáng tạo phương thức hoạt động trên cơ sở nguyên tắc theo quy định của pháp luật đã hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm kỳ đã đề ra, được các đơn vị đánh giá cao, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân chủ cơ sở, nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, Công đoàn VNPT.

 

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2026 gồm 9 đồng chí, là những người đang làm việc trong Tập đoàn, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có hiểu biết về chính sách, pháp luật và tự nguyện tham gia Ban Thanh tra nhân dân.

Hội nghị cũng công bố danh sách thành viên để thực hiện đối thoại tại nơi làm việc theo quy định. Theo đó, bên Người sử dụng lao động có 07 đồng chí, gồm Tổng Giám đốc Tập đoàn và đại diện lãnh đạo một số ban chức năng của Tập đoàn. Bên người lao động có 24 đồng chí, gồm Chủ tịch Công đoàn VNPT và các cán bộ công đoàn, đại diện người lao động.

Công ty mẹ Tập đoàn và Công đoàn VNPT đại diện cho người lao động đã ký kết Thỏa ước lao động tập thể để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, công bằng và tôn trọng lẫn nhau; Hướng đến mục tiêu vì hạnh phúc người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Một phần rất quan trọng của Hội nghị, đó là Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn VNPT đã trả lời các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động liên quan đến cơ chế quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, hoạt động của Công đoàn VNPT và định hướng cơ chế chính sách đối với người lao động.

Hội nghị Người lao động Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2024 thể hiện sự quyết tâm và đồng lòng, đoàn kết của toàn thể CBCNV, Người Lao động trong việc hướng tới những mục tiêu lớn, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

VNPT

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved