08:24, 27/02/2024

VNPT đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ CĐS doanh nghiệp tại Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Đồng Nai năm 2024. Kế hoạch hướng tới hoàn thiện chính sách phục vụ cho hoạt động CĐS và công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin các cơ quan nhà nước và địa phương phục vụ cho việc khai thác, sử dụng các ứng dụng số và nền tảng số…

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn CĐS tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết, trong năm 2024, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, triển khai thực hiện để cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/TU trong năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về CĐS trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó cần nêu rõ những nội dung công việc cần thực hiện, tiến độ thực hiện, đặc biệt cần xác định trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương để đôn đốc triển khai đảm bảo theo yêu cầu đề ra nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số CĐS (DTI) trong những năm tới.

Đồng Nai sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh triển khai các công nghệ số để thúc đẩy chính quyền số, xã hội số và kinh tế số trên địa bàn.

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin của VNPT tại địa bàn tỉnh Đồng Nai Trần Minh Đức chia sẻ, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, triển khai xây dựng các nền tảng dữ liệu quan trọng mới và tiến hành phối hợp xây dựng hạ tầng số để làm nền tảng triển khai các sản phẩm dịch vụ số; phối hợp với Sở TT-TT xây dựng dữ liệu một cách thống nhất, đồng bộ theo mô hình “tỉnh triển khai, cấp huyện thụ hưởng và cấp xã tham gia”.

Bên cạnh đó, VNPT cũng sẽ tập trung đầu tư, xây dựng các trung tâm dữ liệu (Data center) và các ứng dụng nền tảng phục vụ CĐS doanh nghiệp. Từng bước hoàn thành xây dựng từ nền tảng hạ tầng (đường truyền, kết nối doanh nghiệp…) đến hệ sinh thái các ứng dụng phục vụ tối đa nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS cho doanh nghiệp…

VNPT

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved