14:31, 30/11/2023

VNPT chung tay chuyển đổi số hợp tác xã tại Bạc Liêu

 Thời gian qua VNPT tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát huy thành tích này và tiếp tục khẳng định thương hiệu của một Tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số (CĐS) và công nghệ thông tin (CNTT), VNPT Bạc Liêu đã và đang cùng với các hợp tác xã (HTX) quyết tâm thực hiện thắng lợi Chỉ thị 19 của Chính phủ về đẩy mạnh CĐS trong khu vực kinh tế hợp tác và HTX.  

 

Cùng với các thành phần kinh tế khác, khu vực kinh tế tập thể luôn được Đảng, Nhà nước và các đối tác phát triển quan tâm, hỗ trợ. Thời gian qua, phát triển khu vực kinh tế tập thể nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực; thể chế, cơ chế chính sách được hoàn thiện và số lượng HTX không ngừng phát triển.

Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể của nước ta đến nay chưa phát triển như mục tiêu và yêu cầu đặt ra. Năng lực nội tại của HTX còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao, mô hình tổ chức lỏng lẻo và chưa phù hợp với xu thế phát triển. Nguồn lực tài chính và trình độ cán bộ quản lý của HTX còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân của các hạn chế nêu trên là CĐS còn chậm, thiếu tính chiến lược và hành động cụ thể. Do đó, khu vực kinh tế hợp tác và HTX phải chủ động thực hiện CĐS, nhằm đổi mới phương thức sản xuất - kinh doanh (SX-KD), nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả SX-KD, thích nghi với tình hình phát triển mới.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động CĐS trong khu vực kinh tế hợp tác và HTX, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan quán triệt quan điểm chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp đã được cụ thể trong Chỉ thị 19 của Chính phủ.

Theo đó, quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 20 - Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Đồng thời, xem CĐS là yêu cầu thực tiễn khách quan của sự phát triển đối với mọi thành phần kinh tế (trong đó có khu vực kinh tế tập thể). CĐS trong khu vực kinh tế hợp tác và HTX gắn kết chặt chẽ với các chiến lược, chính sách về chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, định hướng phát triển kinh tế số và CĐS quốc gia. Cũng như huy động mọi nguồn lực, phát triển theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng với các khu vực kinh tế khác.

Bên cạnh đó, CĐS là một quá trình diễn ra không ngừng nghỉ, không có điểm dừng, đòi hỏi tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, tránh tư tưởng hình thức. CĐS trên cơ sở phù hợp thực tiễn và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, từ thấp đến cao để đem lại những kết quả cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, CĐS nhằm chuyển đổi mô hình quản trị SX-KD trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX một cách linh hoạt, phù hợp đạt hiệu quả cao, tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực. Quá trình chuyển đổi này đòi hỏi sự tham gia, chung tay của cả hệ thống chính trị, các HTX, người dân và doanh nghiệp…

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Chỉ thị 19 của Chính phủ, VNPT Bạc Liêu và Liên minh HTX tỉnh đã ký kết hợp tác về CĐS giai đoạn 2023 - 2027. Qua đó, phát huy tối đa thế mạnh, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên. Đồng thời, góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội, thực hiện tốt chiến lược phát triển của mỗi bên trong giai đoạn 2023 - 2027.

Cùng với đó là tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, vận hành của Liên minh HTX tỉnh, các HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu CĐS trong giai đoạn 2023 - 2027. Trong đó, VNPT Bạc Liêu luôn ưu tiên triển khai cho Liên minh HTX tỉnh, các HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh các dịch vụ, giải pháp viễn thông - CNTT tốt nhất, công nghệ tiên tiến, chế độ ưu đãi phù hợp, nguồn nhân lực tốt nhất để sớm hoàn thiện xây dựng triển khai các nhiệm vụ theo định hướng phát triển của Liên minh HTX tỉnh và nhiệm vụ SX-KD của HTX, Liên hiệp HTX.

Về phía Liên minh HTX tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT Bạc Liêu phối hợp thực hiện các nhiệm vụ triển khai ứng dụng viễn thông - CNTT phục vụ hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, các HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời, thường xuyên các vấn đề liên quan phục vụ nhiệm vụ của mỗi bên. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia các chương trình mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển của các bên, nhằm hỗ trợ cụ thể, thiết thực, nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua hợp tác…

Với sự hợp tác này, VNPT Bạc Liêu sẽ thực hiện khảo sát hiện trạng về việc ứng dụng viễn thông - CNTT của Liên minh HTX tỉnh, các HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh để thực hiện nâng cấp, bổ sung, tư vấn giải pháp, triển khai tập huấn thay đổi nhận thức về CĐS của Liên minh HTX tỉnh, các HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh dựa trên năng lực thực hiện của các bên. VNPT Bạc Liêu sẽ ưu tiên các chính sách giá các dịch vụ, giải pháp tốt nhất cho Liên minh HTX tỉnh, các HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh và toàn thể cán bộ, nhân viên của Liên minh HTX tỉnh, cán bộ quản lý các HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh.

Về ứng dụng CNTT, VNPT sẽ Bạc Liêu thực hiện khảo sát, tư vấn việc quy hoạch tổng thể các giải pháp ứng dụng CNTT trong toàn bộ hoạt động cho Liên minh HTX tỉnh. Hỗ trợ các HTX trên địa bàn thay đổi mô hình hoạt động, hướng tới mục tiêu CĐS tới năm 2027 đảm bảo hiệu quả, đồng bộ dựa trên năng lực, kinh nghiệm của VNPT Bạc Liêu và Tập đoàn VNPT. Đặc biệt, VNPT Bạc Liêu sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực (chuyên gia, cán bộ) về CNTT cho Liên minh HTX tỉnh, các HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu...

VNPT

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved