09:20, 15/08/2022

VNPT triển khai IOC địa phương: Tiền đề quan trọng cho chuyển đổi số quốc gia

IOC là bước đi đầu tiên giúp chính quyền điiều hành trên dữ liệu lớn. 

 

 

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved