09:47, 13/09/2021

Giải Bạc Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế 2021: Phần mềm kế toán ASME đa tiện ích!

Là một trong tổng số 7 giải pháp của Tập đoàn VNPT giành Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế 2021 (Stevie Awards International Business Awards), giải Bạc - Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ (VNPT ASME) được vinh danh ở hạng mục Quản lý tài chính.

Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ (VNPT ASME - VNPT Accountant System for Small and Medium Enterprise) là giải pháp dịch vụ công nghệ thông tin đồng hành cùng xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn “bình thường mới,” ổn định kinh tế và các cơ hội mới trong chuyển đổi số tại Việt Nam.

Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế (Stevie Awards International Business Awards) là một trong những giải thưởng về công nghệ danh giá nhất trên thế giới bởi tiêu chí chấm điểm khắt khe. Không chỉ đề cao tính sáng tạo về công nghệ, giải thưởng chấm điểm thực tế cho các giải pháp tham gia.

Ban giám khảo của cuộc thi gồm nhiều quản lý, chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như Giám đốc quản lý sản phẩm eBay, Giám đốc khoa học ứng dụng của trang Amazon, Kỹ sư bảo mật của Paypal…. Bởi vậy, quy mô tham gia của giải thưởng là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn quốc tế như Software AG, Telkom Indonesia, IBM, Ooredoo Group.

 

Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ (VNPT ASME - VNPT Accountant System for Small and Medium Enterprise) là giải pháp dịch vụ công nghệ thông tin đồng hành cùng xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn “bình thường mới,” ổn định kinh tế và các cơ hội mới trong chuyển đổi số tại Việt Nam.

Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế (Stevie Awards International Business Awards) là một trong những giải thưởng về công nghệ danh giá nhất trên thế giới bởi tiêu chí chấm điểm khắt khe. Không chỉ đề cao tính sáng tạo về công nghệ, giải thưởng chấm điểm thực tế cho các giải pháp tham gia.

Ban giám khảo của cuộc thi gồm nhiều quản lý, chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như Giám đốc quản lý sản phẩm eBay, Giám đốc khoa học ứng dụng của trang Amazon, Kỹ sư bảo mật của Paypal…. Bởi vậy, quy mô tham gia của giải thưởng là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn quốc tế như Software AG, Telkom Indonesia, IBM, Ooredoo Group.

VNPT

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved