13:54, 24/06/2024

VNPT và UBND huyện Khánh Vĩnh ký kết hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2025

Ngày 20-6 vừa qua, UBND huyện Khánh Vĩnh và VNPT tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa 2 đơn vị giai đoạn 2024 - 2025.

Theo đó, UBND huyện Khánh Vĩnh và VNPT Khánh Hòa sẽ hợp tác chuyển đổi số, với các nội dung chủ yếu như: Hợp tác triển khai các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin tạo nền móng chuyển đổi số; xây dựng phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số và xã hội số và hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực số, phát triển nguồn nhân lực.

 

VNPT Khánh Hòa cam kết, sử dụng nguồn lực tốt nhất để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh tại huyện Khánh Vĩnh; tư vấn, giới thiệu các công nghệ, thành tựu mới nhất trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin, hỗ trợ triển khai các hoạt động về chuyển đổi số cho huyện. Bên cạnh đó, còn triển khai các chính sách ưu đãi cho địa phương khi sử dụng dịch vụ của VNPT Khánh Hòa; bố trí nhân lực, trang thiết bị, các điều kiện đảm bảo để phối hợp với UBND huyện Khánh Vĩnh thực hiện công việc theo từng nội dung hợp tác.

UBND huyện Khánh Vĩnh, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để VNPT Khánh Hòa tiếp cận, làm việc với các cơ quan chuyên môn, các đơn vị địa phương trực thuộc để nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu chuyển đổi số; bố trí nhân lực phối hợp với VNPT Khánh Hòa để thực hiện các nội dung hợp tác; tạo điều kiện thuận lợi để VNPT Khánh Hòa thaUBND huyện Khánh Vĩnh, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để VNPT Khánh Hòa tiếp cận, làm việc với các cơ quan chuyên môn, các đơn vị địa phương trực thuộc để nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu chuyển đổi số; bố trí nhân lực phối hợp với VNPT Khánh Hòa để thực hiện các nội dung hợp tác; tạo điều kiện thuận lợi để VNPT Khánh Hòa tham gia triển khai các dự án trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin trên địa bàn.

VNPT

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved