08:39, 10/11/2023

VNPT cung cấp dịch vụ CNTT và các giải pháp số cho gần 8.000 cơ sở Y tế tại Việt Nam

 Trong những năm qua, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã phát triển hệ sinh thái sản phẩm cho ngành Y tế. Hiện đã có khoảng 8.000 cơ sở Y tế trên cả nước sử dụng dịch vụ và giải pháp công nghệ của VNPT, phục vụ 25 triệu người dân khám chữa bệnh với 70 triệu lượt khám chữa bệnh.

Chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số đã được Đảng, Nhà nước xác định là xu thế tất yếu, là đòi hỏi khách quan của sự phát triển. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra chủ trương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành đã từng bước thể chế hóa bằng những quy định, chương trình, đề án, kế hoạch hết sức cụ thể, thiết thực.  

Từ cuối năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định rõ các mục tiêu cơ bản tới năm 2025, phải xây dựng được nền Y tế thông minh với 3 nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị Y tế thông minh. Trong mấy năm qua, ngành Y tế cũng đã có nhiều chương trình, hoạt động để thúc đẩy tiến độ chuyển đổi số trong toàn Ngành.

Tham gia vào chuyển đổi số quốc gia với vai trò dẫn dắt, trong thời gian qua, với thế mạnh về hạ tầng số đạt chuẩn quốc tế, hệ sinh thái sản phẩm số phong phú và nguồn nhân lực mạnh, Tập đoàn VNPT đã được Chính phủ, các Bộ ban ngành và nhiều địa phương đã và đang được tin cậy, lựa chọn làm đối tác trong xây dựng, triển khai, vận hành các chương trình, dự án lớn, quan trọng, mang tính nền tảng.

 

Riêng trong lĩnh vực Y tế, nhiều năm qua, Tập đoàn VNPT đã phát triển được một hệ sinh thái sản phẩm cho Y tế. VNPT đã triển khai dịch vụ tới tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước với rất nhiều dòng sản phẩm giải pháp, từ quản lý bệnh viện, quản lý phòng khám, đến các y tế cơ sở, kết nối thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, đến những sản phẩm phục vụ các cá nhân có nhu cầu khám chữa bệnh. Hiện VNPT đang cung cấp dịch vụ CNTT và các giải pháp số đến gần 8000 cơ sở y tế trên toàn quốc, phục vụ 25 triệu người dân khám chữa bệnh với 70 triệu lượt khám chữa bệnh.

VNPT cũng xác định xây dựng các giải pháp, sản phẩm để thực hiện chuyển đổi số trong Y tế, góp phần xây dựng hệ thống Y tế Việt Nam hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin Y tế để sử dụng các dịch vụ Y tế có hiệu quả cao và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, suốt đời, hoàn thiện hệ sinh thái Y tế số của VNPT. VNPT cũng xác định lấy người dân là trung tâm và tập trung vào 3 định hướng chính trong lĩnh vực Y tế là:

Quản lý Y tế thông minh: Hình thành cơ sở dữ liệu y tế tập trung giúp giám sát hoạt động y tế; Phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định… nhằm quản lý hiệu quả và phù hợp.

Khám chữa bệnh và phòng bệnh thông minh: ứng dụng công nghệ để thực hiện chăm sóc và điều trị hiệu quả trong khám chữa bệnh và phòng bệnh (Triển khai mô hình bệnh viện thông minh, bệnh án điện tử, áp dụng giải pháp CNTT tiến tới bệnh viện không giấy tờ, không film nhựa và không dùng tiền mặt...)

 

Chăm sóc sức khỏe thông minh: Cung cấp các ứng dụng CNTT hỗ trợ chuyển đổi số đến từng gia đình, người dân để cải thiện sức khỏe và chăm sóc y tế thường xuyên

Từ định hướng ở trên, VNPT đã xây dựng Hệ sinh thái y tế số VNPT cung cấp các nền tảng số giúp cho việc triển khai hoạt động y tế trên môi trường số hiệu quả với các giải pháp như Cơ sở dữ liệu Y tế; Trung tâm điều hành y tế (VNPT HOC); Hồ sơ sức khoẻ điện tử (VNPT HSSK); Y tế dự phòng; Quản trị Bệnh viện thông minh; Bệnh án điện tử (VNPT EMR); Hệ thống thông tin quản lý Trạm y tế (VNPT HMIS) và các ứng dụng phục vụ chăm sóc sức khoẻ người dân…

Các sản phẩm dịch vụ Y tế số của VNPT đều đang được triển khai và vận hành trên hạ tầng IDC của VNPT - Đây là nền tảng hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng phục vụ cho toàn bộ các địa phương trên toàn quốc, được giám sát 24/7 và đạt các chứng nhận an toàn bảo mật cao.

Đến thời điểm hiện tại, Hệ sinh thái Y tế số của VNPT đang cung cấp dịch vụ đến số lượng lớn cơ sở y tế từ trung ương đến các địa phương trên toàn quốc với khoảng 50% số lượng các Cơ sở y tế. VNPT có nguồn lực mạnh, đội ngũ nhân sự có mặt ở 63 tỉnh thành, sẵn sàng hỗ trợ đến từng CSYT tuyến xã phường cùng với Bộ Y tế và Chính phủ thúc đẩy quá trình Chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế trên toàn quốc.

 

Không chỉ đóng góp các dịch vụ, giải pháp về Y tế, Tập đoàn VNPT còn tài trợ các hoạt động của ngành. Trong hai ngày, từ 7 đến 8/11/2023, VNPT phối hợp tổ chức và tham gia Hội nghị “Quốc tế về Y tế số”. Tại Hội nghị này, VNPT sẽ chia sẻ tới quý vị đại biểu thông tin về Hệ sinh thái Y tế số mà VNPT đang cung cấp, phục vụ lĩnh vực Y tế, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Qua hội thảo này, VNPT rất mong thiết lập các chương trình hợp tác với các đối tác trong nghiên cứu và ứng dụng y tế số. Tập đoàn VNPT cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Y tế triển khai các chương trình chuyển đổi quốc gia và ở từng địa phương để góp phần hiện thực hoá mục tiêu xây dựng nền Y tế thông minh.

VNPT

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved