16:59, 11/05/2022

VNPT chính thức triển khai xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức cho Bộ Nội vụ

Chiều nay 10/5, tại Bộ Nội vụ đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình hợp tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Theo các nội dung ký kết, Tập đoàn VNPT sẽ là đơn vị đồng hành cùng Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

 

Việc xây dựng CSDL QG về cán bộ, công chức, viên chức nằm trong Đề án của Bộ Nội vụ nhằm triển khai, hiện thực hóa các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.
 Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã tiến hành đánh giá, xem xét trên nhiều tiêu chí khắt khe, với nhiều đơn vị cung cấp các giải pháp công nghệ và cuối cùng lựa chọn VNPT là đơn vị đồng hành. 
 Ông Ngô Diên Hy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cho  biết: "CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức với số lượng dữ liệu khổng lồ, với dung lượng và phạm vi kết nối, chia sẽ dữ liệu rất rộng lớn nên việc bảo đảm tốc độ đường truyền và an ninh, an toàn thông tin đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải có giải pháp kỹ thuật phù hợp, đồng bộ, thống nhất và có tính tương thích cao”.
 Theo lộ trình, việc triển khai xây dựng CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức sẽ bắt đầu ngay sau buổi lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Nội vụ và Tập đoàn VNPT. VNPT-IT , cụ thể là Trung tâm eGov được Tập đoàn giao nhiệm vụ chủ trì triển khai dự án này. Dự kiến, hệ thống CSDL và phầm mềm quản trị sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2022.

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved