Thông tin bất thường
16:40, 25/03/2019

Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin mới của VNPT-Media năm 2019

Thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ, Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media trân trọng thông báo về người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin mới của Tổng Công ty năm 2019.

Thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ, Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media trân trọng thông báo về người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin mới của Tổng Công ty năm 2019.

 

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved