Công ty Phát triển dịch vụ Giá trị gia tăng (VNPT VAS) – chi nhánh Tổng Công ty Truyền thông (VNPT-Media) được thành lập ngày 29/06/2015.

Dựa trên kết quả tái cấu trúc mô hình của VNPT thông qua việc sáp nhập các đơn vị mạnh về mảng kinh doanh dịch vụ giá trị gia tăng (VASC, VDC, VinaPhone) với hơn 120 nhân sự giàu kinh nghiệm đến từ nhiều đơn vị trong Tập đoàn.

Từ ngày 01/10/2018, sau khi tiếp nhận toàn bộ dịch vụ giá trị gia tăng từ VinaPhone, VNPT VAS chính thức trở thành đầu mối duy nhất của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát triển và kinh doanh dịch vụ số cá nhân.

Tận dụng thế mạnh về cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, VNPT VAS đang trở thành Người Tiên Phong trong việc hiện thực hóa VNPT 4.0 vào việc phát triển dịch vụ số cá nhân tại Việt Nam.

SỨ MỆNH: Kiến tạo các dịch vụ số cá nhân khác biệt mang lại giá trị, lợi ích thực sự cho cộng đồng

TẦM NHÌN: Là 1 trong 10 đơn vị cung cấp dịch vụ số hàng đầu Đông Nam Á

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Lấy con người làm nền tảng, sử dụng và kết hợp sức mạnh của Tập đoàn VNPT và các đối tác để tạo thế và lực cho việc sáng tạo các dịch vụ số cung cấp tới khách hàng.

CHÂM NGÔN: Tiên phong – Khác biệt – Quyết liệt – Hành động


VNPT-MEDIA CORPORATION
Business registration certificate no. 0106873188 granted by Ha Noi Department of Planning and Investment on 6th December, 2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved