Thông tin bất thường

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Thông tin công bố "Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp" trong năm 2019

Thông tin công bố "Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp" trong năm 2019

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved