Tổng công ty Truyền thông tuyển dụng nhân sự

10:35, 13/08/2019

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ về mọi mặt, trở thành thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông, nội dung, giá trị gia tăng. Tổng công ty Truyền thông VNPT- Media đang có nhu cầu tuyển dụng 12 nhân sự với các vị trí sau:

Chức danh

Mô tả công việc

Yêu cầu
 (Có bôi đậm những yếu tố bắt buộc)

SL

Thời gian

Chuyên viên phát triển kinh doanh (BD) -  phát triển biller merchant

• Phân tích thị trường, tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ biller (biller merchant), tìm kiếm các đối tác hợp tác thu hộ dịch vụ;
• Liên hệ, làm việc với đối tác để giới thiệu, tư vấn và đề xuất phương án hợp tác;
• Thẩm định hồ sơ kết nối dịch vụ;
• Soạn thảo các hợp đồng hợp tác với các đối tác,các văn bản, công văn trao đổi với đối tác;
• Xúc tiến ký kết hợp đồng hợp tác;

• Phối hợp nội bộ và các bên liên quan (đối tác, ngân hàng) để triển khai kết nối dịch vụ;
• Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các chương trình truyền thông, quảng bá sản phẩm, dịch vụ.
• Xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai các hoạt động thúc đẩy doanh số với các đơn vị phụ trách.
• Chăm sóc, duy trì, và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty.

• Lập các báo cáo theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh các dịch vụ phụ trách.

• Hỗ trợ giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác cung cấp dịch vụ;

• Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Trung tâm và Trưởng Bộ phận.

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại thương, kinh tế, tài chính, ngân hàng, hoặc tương đương.
• Thành thạo tiếng Anh (giao tiếp và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh).
• Thành thạo tin học văn phòng.
• Kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt.
• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
• Có kỹ năng quản lý, điều phối công việc, lập kế hoạch triển khai công việc.
• Nhanh nhẹn, hình thức ưa nhìn.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phát triển đổi tác

• Tuổi từ 24 đến 32.

 

Ưu tiên:

• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, bảo hiểm, fintech, FMCG;

• Ưu tiên Nam.

2

Quý 3/2019

Chuyên viên phát triển kinh doanh (BD) -  phát triển merchant chấp nhận thanh toán tại điểm

• Tìm kiếm, phát triển offline merchants (đối tác chấp nhận thanh toán tại điểm); tiếp nhận các yêu cầu hợp tác;

• Liên hệ với đối tác để giới thiệu, tư vấn và đề xuất phương án hợp tác;
• Thẩm định hồ sơ kết nối dịch vụ;
• Soạn thảo các hợp đồng hợp tác với các đối tác,các văn bản, công văn trao đổi với đối tác;
• Xúc tiến ký kết hợp đồng hợp tác;

• Phối hợp với các bên liên quan (đối tác, ngân hàng) để triển khai dịch vụ;
• Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các chương trình truyền thông, quảng bá sản phẩm, dịch vụ.
• Xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai các hoạt động thúc đẩy doanh số với các đơn vị phụ trách.
• Hỗ trợ giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác cung cấp dịch vụ;

• Lập các báo cáo theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh các dịch vụ phụ trách;

•  Chăm sóc, duy trì, và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Trung tâm và Trưởng Bộ phận.

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại thương, kinh tế, tài chính, ngân hàng, hoặc tương đương.
• Thành thạo tiếng Anh (giao tiếp và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh).
• Thành thạo tin học văn phòng.
• Kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt.
• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
• Có kỹ năng quản lý, điều phối công việc, lập kế hoạch triển khai công việc.
• Nhanh nhẹn, hình thức ưa nhìn.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phát triển đổi tác

• Tuổi từ 24 đến 32.

 

Ưu tiên:

• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, bảo hiểm, fintech, FMCG;

• Ưu tiên Nam.

1

Quý 3/2019

Chuyên viên kinh doanh dịch vụ tài chính số (DFS) phụ trách mảng hợp tác ngân hàng


• Tìm kiếm, hợp tác với các Ngân hàng kết nối dịch vụ Ví điện tử, Cổng thanh toán, Thu hộ chi hộ;

• Liên hệ giới thiệu, đề xuất dịch vụ hợp tác;

• Soạn thảo hợp đồng hợp tác;

• Phối hợp với các đơn vị nội bộ và ngân hàng triển khai kết nối

• Phối hợp với ngân hàng xây dựng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho đối tượng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp;
• Lập các báo cáo theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ phụ trách.
• Phối hợp với bộ phận Marketing thực hiện các chương trình truyền thông, PR, quảng bá hình ảnh thương hiệu, thúc đẩy doanh số sản phẩm dịch vụ.

• Chăm sóc, duy trì, và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty.
•  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Trung tâm và Trưởng Bộ phận.

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại thương, kinh tế, tài chính, ngân hàng, hoặc tương đương.
• Thành thạo tiếng Anh (giao tiếp và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh).
• Thành thạo tin học văn phòng.
• Kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt.
• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
• Có kỹ năng quản lý, điều phối công việc, lập kế hoạch triển khai công việc.
• Nhanh nhẹn, hình thức ưa nhìn.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

• Tuổi từ 24 đến 32.

 

Ưu tiên:

• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

• Ưu tiên Nam.

1

Quý 3/2019

Chuyên viên kinh doanh dịch vụ tài chính số (DFS) phụ trách mảng kinh doanh B2C


• Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước để tìm kiếm các giải pháp, dịch vụ tài chính số;

• Xây dựng phương án, kịch bản, chương trình nhằm phát triển khách hàng cá nhân đăng ký và sử dụng dịch vụ Tài chính số;

• Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài VNPT phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính số cho khách hàng cá nhân;

• Đánh giá, đề xuất kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ mới cũng như nâng cao sản phẩm hiện có;

• Phối hợp với các bộ phận truyền thông thực hiện các chương trình quảng bá, truyền thông và thúc đẩy doanh số, thúc đẩy khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ;

• Lập báo cáo, theo dõi tình hình phát triển khách hàng B2C, phân tích và đánh giá hành vi sử dụng, doanh số dịch vụ của khách hàng B2C.

• Lập báo cáo, theo dõi tình hình triển khai dịch vụ tại 63 tỉnh thành phố; phối hợp và điều phối việc triển khai, hợp tác dịch vụ tài chính số tại địa bàn 63 tỉnh.
•  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Trung tâm và Trưởng Bộ phận.

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại thương, kinh tế, tài chính, ngân hàng, cntt, hoặc tương đương.
• Thành thạo tiếng Anh (giao tiếp và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh).
• Thành thạo tin học văn phòng.
• Kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt.
• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
• Có kỹ năng quản lý, điều phối công việc, lập kế hoạch triển khai công việc.
• Có 2 năm kinh nghiệm làm việc phát triển khách hàng B2C

• Tuổi từ 24 đến 32.

 

Ưu tiên:

• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng,  kinh doanh dịch vụ viễn thông, dịch vụ giá trị gia tăng;

• Ưu tiên Nam.

1

Quý 3/2019

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

•   Tiếp nhận yêu cầu nghiệp vụ của người dùng cuối, tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ và xác định mục đích yêu cầu nghiệp vụ.

 • Lên ý tưởng, phân tích và xây dựng tài liệu phân tích nghiệp vụ, tài liệu mô tả chức năng, tài liệu yêu cầu triển khai xây dựng sản phẩm
 • Tìm hiểu, định nghĩa yêu cầu dữ liệu, yêu cầu xử lý của nghiệp vụ.
 • Mô hình hóa yêu cầu của người sử dụng thành giải pháp ứng dụng.
 • Phân tích, thiết kế theo yêu cầu chức năng (Use Case), yêu cầu xử lý nghiệp vụ.
 • Xây dựng tài liệu mô tả yêu cầu, Use Case, các sơ đồ mô hình liên quan, các màn hình giao diện người dùng, màn hình giao diện báo cáo, admin.
 • Trình bày, thống nhất phương án triển khai với các bộ phận liên quan.
 • Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để tiến hành xây dựng các tính năng của các sản phẩm, dịch vụ.
 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng các sản phẩm dịch vụ.
 • Test nghiệm thu (UAT) các sản phẩm, dịch vụ trước khi bàn giao cho bộ phận phát triển sản phẩm.

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, kinh tế, tài chính, ngân hàng, hoặc tương đương.
• Tiếng Anh: đọc hiểu.
• Thành thạo tin học văn phòng.
• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
• Có kỹ năng quản lý, điều phối công việc, lập kế hoạch triển khai công việc.
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí phân tích nghiệp vụ.

• Tuổi từ 25 đến 32.

 

Ưu tiên:

• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, phần mềm, fintech, thương mại điện tử;

• Ưu tiên tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành CNTT,  các ứng viên có bằng đại học, trên đại học ở các trường quốc tế.

2

Quý 3/2019

Chuyên viên quản trị hệ thống csdl (database)

• Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới liên quan tới cơ sở dữ liệu;

• Cài đặt, cấu hình, quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu oracle, mysql.

• Cài đặt, cấu hình các tiến trình backup, recovery

• Theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu;

• Tunning, tối ưu hệ thống cơ sở dữ liệu đảm bảo hiệu năng và độ ổn định hệ thống;

• Quản lý, theo dõi, truy vấn dữ liệu phục vụ các thao tác kiểm tra số liệu và đối soát định kỳ.

• Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo và Trưởng Bộ phận.

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT hoặc tương đương.
• Tiếng Anh: đọc hiểu.
• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
• Có kỹ năng quản lý, điều phối công việc, lập kế hoạch triển khai công việc.
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, MySQL;

• Tham gia trực ca, làm ngoài giờ;

• Tuổi từ 25 đến 38.

 

Ưu tiên:

• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm quản trị các hệ thống lớn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông;

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lập trình phần mềm;

• Ưu tiên có các chứng chỉ quốc tế về quản trị csdl: OCP

 

1

Quý 3/2019

Chuyên viên đối soát

 • Thực hiện công tác đối soát định kỳ với ngân hàng, đối tác hợp tác cung cấp dịch vụ: đối soát ngày, đối soát tháng, đối soát theo kỳ.
 • The dõi, kiểm tra tiến độ thanh toán và thu hồi công nợ đảm bảo việc thanh toán – đối soát được thực hiện đúng.
 • Kiểm tra quản lý chứng từ, hóa đơn GTGT, biên bản đối soát.
 • Phối hợp các bộ phận liên quan theo dõi và trực tiếp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh chênh lệch.

 

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp các Trường Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc tương đương;
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán, thành thạo Word, Excel;
 • Có khả năng nắm bắt công việc, tính chủ động và tinh thần trách nhiệm cao;
 • Trung thực, cẩn thận, giao tiếp tốt;
 • Chịu được áp lực công việc cao.

Ưu tiên:

 • Có kinh nghiệm mảng đối soát, kế toán trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, trung gian thanh toán, thương mại điện tử.

2

Quý 3/2019

Chuyên viên Kiểm soát chất lượng sản phẩm

 • Thực hiện kiểm tra và đánh giá định kỳ/đột xuất chất lượng sản phẩm, dịch vụ trên kênh của VNPT Pay, các dịch vụ hợp tác với đối tác, dịch vụ tại hệ thống đại lý;
 • Theo dõi và tham gia vào việc giải quyết các khiếu nại khách hàng, của đối tác và đại lý;
 • Lập hệ thống theo dõi các phát sinh lỗi về dịch vụ và hệ thống để đề xuất phương án xử lý;
 • Đề xuất cải tiến tính năng sản phẩm dịch vụ, chính sách dịch vụ.

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử Viễn thông hoặc tương đương;

Đọc hiểu các tài liệu liên quan đến yêu cầu người dung (URD), tài liệu nghiệp vụ (SRS), tài liệu giải pháp và xây dựng các testcase/checklist kiểm soát chất lượng;

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập. Chịu được áp lực công việc cao. Tinh thần tự học hỏi cao;

Có khả năng xây dựng quy trình, quy định và sử dụng tốt MS Office;

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm làm ở các vị trí tester, kiểm soát chất lượng phần mềm, dịch vụ.

Có các chứng chỉ quốc tế về kiểm thử phần mềm

1

Quý 3/2019

Chuyên viên Phát triển Giải pháp

 • Nghiên cứu, tìm kiếm công nghệ, giải pháp liên quan tới dịch vụ Thanh toán điện tử, Tài chính số (AI, Blockchain, Bigdata, …);
 • Nghiên cứu, đánh giá các giải pháp, công nghệ với các đơn vị hợp tác;
 • Phân tích, thiết kế giải pháp hệ thống dịch vụ Tài chính số;
 • Cài đặt, thử nghiệm, xây dựng prototype các giải pháp mới, công nghệ mới liên quan tới hanh toán điện tử, tài chính số;
 • Phối hợp với bộ phận phát triển phần mềm phát triển hoàn chỉnh sản phẩm, dịch vụ dựa trên giải pháp đã xây dựng.
 • Thu thập và phân tích các nguồn dữ liệu phục vụ xây dựng giải pháp, ứng dụng trên nền tảng Big Data, nền tảng dịch vụ Tài chính số;
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty và Trưởng Bộ phận.

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT hoặc tương đương.
• Tiếng Anh: đọc hiểu.

• Có kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp.

• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
• Có kỹ năng quản lý, điều phối công việc, lập kế hoạch triển khai công việc.
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí nghiên cứu, thiết kế giải pháp;

• Có kinh nghiệm lập trình phát triển phần mềm;

• Tuổi từ 28 đến 38.

 

Ưu tiên:

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm xây dựng giải pháp, lập trinh phát triển phần mềm trên nền tảng Big data, thanh toán điện tử, ngân hàng, fintech;

• Ưu tiên các ứng viên có bằng đại học, trên đại học ở các trường quốc tế;

• Ưu tiên có chứng chỉ quốc tế tiếng anh.

 

1

Quý 3/2019

 

 

 

Liên hệ và nộp hồ sơ:

    Gửi CV đến email: media.tuyendung@vnpt.vn

    Tiêu đề ghi rõ: Vị trí dự tuyển – Họ và tên

☎️ Mọi thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ:

Ms Minh Thư – Ban Nhân sự Tổng công ty Truyền thông

ĐT:  0913 591 058 ( zalo, viber, telegram)

Lưu ý:

- Yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin chính xác

 + Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung khi có thông báo phỏng vấn.

 + Chỉ liên hệ với ứng viên phù hợp yêu cầu

- VNPT- Media cam kết bảo mật thông tin ứng viên.