Lễ ký kết hợp tác cung cấp dịch vụ tài chính giữa VNPT - Media và Agribank