VNPT lãi gần 3.600 tỷ nửa đầu năm, tăng nhẹ bất chấp Covid-19

09:38, 21/08/2020

Theo công bố thông tin từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận trên 24.200 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp còn lại là trên 7.000 tỷ đồng, giảm 5,7%.

Trong kỳ, VNPT cũng ghi nhận trên 1.360 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng nhẹ 3,1%. Trong khi đó, chi phí tài chính tiếp tục ở mức thấp, chỉ 63,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm tới 14% về trên 2.480 tỷ đồng; trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 5,7% về mức trên 2.310 tỷ đồng.

 

Nhờ kiểm soát khá tốt chi phí trong khi lợi nhuận gộp không giảm mạnh nên kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, VNPT vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng nhẹ gần 1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 3.600 tỷ đồng.

Tương tự, doanh thu thuần riêng lẻ của VNPT mặc dù giảm 5,7%, đạt trên 19.800 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế riêng lẻ vẫn ghi nhận mức tăng 2,1%, đạt trên 2.450 tỷ đồng.

Như vậy, so với "đối thủ" Mobifone (doanh thu thuần riêng lẻ giảm 20%, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ giảm 38% trong nửa đầu năm), mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với VNPT là nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tính đến hết ngày 30/6/2020, tổng tài sản hợp nhất của VNPT đạt gần 95.400 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 54%, còn lại là tài sản dài hạn.

Cấu phần lớn nhất trong tài sản ngắn hạn là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với tỷ trọng 73%; trong khi đó, cấu phần lớn nhất trong tài sản dài hạn là tài sản cố định với tỷ trọng 84%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu hợp nhất đến hết ngày 30/6/2020 của VNPT là trên 68.300 tỷ đồng, nợ phải trả là trên 27.000 tỷ đồng.

VNPT