Tập đoàn và UBND tỉnh Lạng Sơn tổng kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020

11:26, 02/07/2020

Sáng ngày 01/7/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác về Viễn thông - Công nghệ thông tin giai đoan 2015-2020 và thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, UV BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Phạm Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, TGĐ Tập đoàn.

Sau giai đoạn 1 thực hiện hợp tác, VNPT và tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp áp dụng các công nghệ tiên tiến phù hợp với thực tiễn: Cổng dịch vụ công quốc gia, VNPT CA, VNPT HIS, VNPT- eoffice...; từ đó mang lại nhiều lợi ích, hiệu quả trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, kê khai thuế...; tạo điều kiện cho các cơ quan của tỉnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, tạo môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt hơn cho cải cách hành chính, cải cách chỉ số xếp hạng ứng dụng ICT Index của tỉnh Lạng Sơn và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh Lạng Sơn (Xếp hang thứ 32/63 tỉnh thành năm 2018 và 22/63 tỉnh thành năm 2019).

 

Cụ thể, đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn đã có sóng di động 2G, 100% thị trấn, thành phố có sóng di động 3G, 200/200 xã, phường, thị trấn được triển khai mạng Internet băng rộng cáp quang. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai kết nối 100% các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử đã được triển khai tập trung thống nhất trong toàn tỉnh gồm 228 cơ quan, đơn vị, trong đó có 17 sở, ngành; 11 huyện, thành phố; 200 xã, phường, thị trấn. Hiện nay, đã triển khai tích hợp, đồng bộ dữ liệu 1.579 TTHC trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ.

Ngoài ra, đã triển khai giải pháp hội nghị truyền hình trực tiếp Mega – VMeeting triển khai chính thức từ tháng 12/2018 gồm 213 điểm cầu, đảm bảo kết nối liên thông 4 cấp từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã. Tỷ lệ các cuộc họp được thực hiện thông qua hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến chiếm khoảng 30% trên tổng số các cuộc họp, ước tính mỗi năm tiết kiệm được khoảng 3 tỷ đồng. Ngoài ra, hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT – eOffice triển khai từ tháng 8/2019 đến nay, đã có 100% cơ quan hành chính nhà nước trên toàn tỉnh sử dụng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của Tập đoàn VNPT góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời đề nghị VNPT tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh để cung cấp thông tin cũng như quảng bá các sản phẩm ứng dụng, tiện ích mà VNPT cung cấp; Sở Thông tin và Truyền thông cần chủ động tham mưu cho tỉnh chỉ đạo sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan đơn vị, để từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ doanh nghiệp và phục vụ người dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã công bố nội dung thỏa thuận hợp tác về VT&CNTT giai đoạn 2020 – 2025 giữa Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, hai bên tiến hành hợp tác ở các nội dung: cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; xây dựng hạ tầng VT&CNTT, phát triển đô thị thông minh; hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực VT&CNTT.

VNPT