Tự hào năng lực mạng lưới viễn thông của Tập đoàn VNPT

13:55, 30/06/2020

Trong những năm qua mạng lưới viễn thông của Tập đoàn VNPT liên tục phát triển trên khắp mọi vùng miền của đất nước, bao gồm các vùng lãnh thổ, lãnh hải và vùng không gian,.. thuộc chủ quyền quốc gia Việt Nam.

Hệ thống mạng lưới Viễn thông, công nghệ thông tin bao gồm mạng di động, mạng cố định, mạng internet, các hệ thống truyền tải quốc gia, quốc tế, các hệ thống thông tin vệ tinh Vinasat1, Vinasat2,.. đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền, các loại hình dịch vụ Viễn thông, công nghệ thông tin,.. của các khách hàng trong nước và quốc tế.

 

Mạng lưới Viễn thông của Tập đoàn VNPT cơ bản được chia thành các cấp mạng phù hợp mô hình quản lý và vận hành khai thác đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn thông tin. Hệ thống mạng cấp 1 bao gồm: các nút mạng Core tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ; các hệ thống mạng truyền tải quốc gia, quốc tế; các hệ thống chuyển mạch, các hệ thống IP/Core,.. được qui hoạch và xây dựng đảm bảo an toàn chất lượng dịch vụ cho tất cả các các loại hình dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin của VNPT; Hệ thống mạng cấp 2 bao gồm các hệ thống Viễn thông trong phạm vi tỉnh, thành phố có chức năng đảm bảo an toàn chất lượng mạng và dịch vụ trong phạm vi tỉnh/thành phố.

Cấu trúc mạng lưới Viễn thông của Tập đoàn VNPT được xây dựng với nhiều cấp bảo vệ đảm bảo an toàn thông tin trong mọi tình huống; hệ thống mạng cáp quang, cáp đồng, hệ thống vi ba... được triển khai rộng khắp đáp ứng nhu cầu truyền tải, băng thông cho tất cả các loại hình dịch vụ Viễn thông, CNTT của Tập đoàn. Cơ sở hạ tầng nhà trạm Viễn thông ngày càng được kiên cố hóa, đặc biệt các nút mạng cấp 1, cấp 2 đều được xây dựng kiên cố đảm bảo an toàn trong mọi tình huống thiên tai bão lũ.

Đối với các trạm BTS phát sóng di động, các cột anten, hệ thống cáp quang mạng ngoại vi,.. hàng năm vẫn luôn được Tập đoàn đầu tư kiên cố hóa, gia cố nâng cao độ vững chắc nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các tình huống thiên tai khó lường như trong giai đoạn hiện nay.

Năng lực mạng Viễn thông của Tập đoàn đến cuối năm 2019 gồm mạng vô tuyến hiện có hơn 81.000 trạm 2G/3G/4G; Mạng Core PS: 1005G; Mạng Core-VN2 đạt 67 Tbps; mạng ManE đạt 201Tbps; Hệ thống truyền dẫn liên tỉnh đạt hơn 30 Tbps; Kênh internet quốc tế đạt hơn 5,025 Tbps.

VNPT