VNPT là nhà tài trợ vàng Ngày Internet Việt Nam 2019

08:28, 12/12/2019

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức hội thảo và triển lãm Ngày Internet Việt Nam (Internet Day 2019) với chủ đề "Đổi mới sáng tạo để chuyển đổi số". VNPT là nhà tài trợ vàng cho sự kiện này.

Internet Day năm nay có chủ đề ‘’ Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số’’. Tại đây, đại diện VNPT IT đã tham gia thuyết trình nội dung VNPT đồng hành cùng doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số và tham gia phiên Toạ đàm với các chủ đề: Trọng yếu chuyển đổi số với Việt Nam; Vai trò, tác động của các doanh nghiệp cung cấp; Lộ trình và các bước chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam.

Thế giới đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng 4.0 nhằm kiến tạo xã hội số. Tại Việt Nam, dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia đã đưa ra 3 giai đoạn chuyển đổi số toàn diện với nền kinh tế, xã hội vận hành dựa trên công nghệ số đổi mới và sáng tạo. Việt Nam năm 2019 chứng kiến hàng loạt các tên tuổi lớn trong làng Internet, trong đó có VNPT, đang khẳng định quyết tâm chuyển mình để trở thành nhà cung cấp dịch vụ số và tiên phong kiến tạo xã hội số.

VNPT