Một số hình ảnh tại Lễ trao Giải Nhân tài Đất VIệt 2019