VNPT họp với chuyên gia Pháp về Cổng dịch vụ công quốc gia

16:51, 04/10/2019

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Cục cải cách thủ tục hành chính và VNPT đã có buổi họp với các chuyên gia Pháp về đề xuất hỗ trợ  kiểm thử hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia.    

Theo đó, hiện nay, VNPT đã phối hợp với Cục cải cách hành chính và các Bộ, Ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện xong phiên bản 1.0 của các phân hệ với các chức năng cơ bản đáp ứng  các yêu cầu của Đề án như hệ thống xác thực và định danh Vnconnect, hệ thống phiên bản web và Mobile, hệ thống phản án kiến nghị, CSDLQG về thủ tục hành chính, nền tảng thanh toán trực tuyến Payment connect. Hệ thống đang được giới thiệu, demo cho các Bộ Ngành địa phương trong quá trình tích hợp các DVC để xin góp ý, hiệu chỉnh. VNPT cũng đang trong quá trình kiểm thử, Fix bug, tiếp tục hoàn thiện hệ thống. Đồng thời, thiết kế và kiểm thử hệ thống an toàn bảo mật.

Dựa trên những công việc đã thực hiện trong thời gian vừa qua, VNPT mong muốn các chuyên gia Pháp có sự hỗ trợ về kiến trúc, triển khai theo mô hình PaaS, góp ý cải tiến trải nghiệm người dùng và công tác an toàn bảo mật của hệ thống.

Các bên đã cùng trao đổi chi tiết nhiều hạng mục công việc của Đề án. Chuyên gia Pháp đã có những góp ý cụ thể và cam kết hỗ trợ tối đa VNPT và Cục cải cách hành chính sớm triển khai thành công Cổng dịch vụ công quốc gia.

VNPT