Dịch vụ Thể thao
Dịch vụ Thể thao

Là dịch vụ đặc biệt của truyền hình tương tác MyTV cho phép người dùng có thể xem trực tiếp, xem lại, hoặc xem đồng thời các Clip các trận đấu thể thao mà MyTV có bản quyền, đồng thời cung cấp thông tin thể thao đa dạng, phong phú.

Với MyTV, người dùng có thể xem trực tiếp, xem loại, hoặc xem đồng thời nhiều thông tin thể thao đa dạng, phong phú, các trận đấu thể thao đặc sắc mà MyTV có bản quyền, tất cả đều với chất lượng cao.