Dịch vụ SClip
Dịch vụ SClip

Sclip là dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng có thể trải nghiệm những nội dung video clip đặc sắc, phong phú và hoàn toàn miễn phí cước Data di động khi truy cập website 

.Sclip là dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng có thể trải nghiệm những nội dung video clip đặc sắc, phong phú và hoàn toàn miễn phí cước Data di động khi truy cập website