Dịch vụ Quiz Game
Dịch vụ Quiz Game

Quiz Game là một portal cho phép khách hàng có thể giải trí bằng cách cùng nhau nghe nhạc, tham gia giao lưu tương tác ONLINE thông qua các gameshow nhỏ nhằm nâng cao sự hiểu biết. Khách hàng có thể chơi offline hoặc online với bạn bè, người thân.

Dịch vụ bao gồm các gameshow:

  + Đấu trường âm nhạc: Tham gia giải đáp những câu hỏi về kiến thức âm nhạc, điền lời bài hát vào chỗ trống, v.v... Khách hàng chủ động lựa chọn thể loại âm nhạc mình ưu thích và hình thức phù hợp.

  + Triệu phú tri thức: Khách hàng được tham gia đấu trí online với người chơi khác theo nhiều chủ đề kiến thức như văn hóa – xã hội, lịch sử, bóng đá, âm nhạc, toán học, văn học v.v...