Dịch vụ Nhà nông xanh
Dịch vụ Nhà nông xanh

 Nhà Nông Xanh là Dịch vụ cung cấp các thông tin cập nhật, chính xác về giá nông thủy hải sản; các thông tin tư vấn về diễn biến thị trường nông sản trong nước và thế giới, các thông tin thời tiết nông vụ, cách phòng tránh dịch bệnh trong nông nghiệp và các thông tin quan trọng khác liên quan đến nông nghiệp.

.