Dịch vụ Mini Bundles
Dịch vụ Mini Bundles

Mini Bundles là dịch vụ tiện ích cung cấp tới khách hàng là thuê bao di động trả trước thuộc mạng VinaPhone được ứng trước các dịch vụ trong trường hợp khách hàng có số dư trong tài khoản di động chính không đủ để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng và đo lường độ rủi ro, hệ thống sẽ mời khách hàng lựa chọn sử dụng gói dịch vụ thoại, SMS và data với mức giá phù hợp. Nếu khách hàng đồng ý lựa chọn sử dụng một gói dịch vụ được mời, hệ thống sẽ ứng cho khách hàng sử dụng gói tương ứng. Khách hàng có quyền sử dụng dịch vụ đó ngay cả khi tài khoản chính có số dư thấp.