DỊCH VỤ CALL+
DỊCH VỤ CALL+

Nhu cầu kết nối, trao đổi thông tin qua dịch vụ Viễn thông, đặc biệt là dịch vụ thoại là nhu cầu thực tế và quan trọng của khách hàng trong cuộc sống. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp với số lượng khách hàng không nhỏ không thể duy trì kết nối do hết tiền trong tài khoản khi khẩn cấp cần thực hiện tiếp cuộc gọi dang dở hoặc cuộc gọi mới quan trọng.

Gọi không giới hạn là dịch vụ có khả năng biến những hạn chế đó trở thành cơ hội mang lại sự hài lòng từ khách hàng với dịch vụ và tối đa hoá doanh thu thoại của nhà mạng. Gọi không giới hạn cho phép thuê bao di động trả trước A (thuê bao thực hiện cuộc gọi) có thể gọi tới thuê bao B (thuê bao bị gọi) cả khi tài khoản không có đủ tiền bằng hình thức “mượn thêm phút thoại”. Các thuê bao được sử dụng hình thức này được tính toán dựa trên kết quả phân tích hành vi tiêu dùng thoại của chính thuê bao đó trong một khoảng thời gian nhất định trước khi phát sinh nhu cầu.