Nền tảng thanh toán VNPTPay
Nền tảng thanh toán VNPTPay
VNPT Pay là sản phẩm thanh toán điện tử do Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media phát triển. Dịch vụ VNPT Pay cho phép khách hàng khi sử dụng dịch vụ VNPT Pay có thể thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến, đồng thời các tổ chức, doanh nghiệp có kết nối với hệ thống VNPT Pay có thể thực hiện các giao dịch thương mại đầy đủ và thanh toán một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi.

Hệ thống Cổng thanh toán tập trung VNPT Pay có đầy đủ các chức năng để cung cấp các dịch vụ: Cổng thanh toán tập trung, Cổng thu hộ tự động tập trung và Ví điện tử, không chỉ cho các dịch vụ trong VNPT mà còn mở rộng ra cung cấp cho các cá nhân và tổ chức khác ngoài xã hội.

Ngày 06/7/2017,  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán, Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) đã có đầy đủ điều kiện về mặt pháp lý để triển khai thương mại cho các sản phẩm thanh toán điện tử VNPT Pay.

Với những tính năng ưu việt và phù hợp xu thế của mình, VNPT Pay là nền tảng thanh toán điện tử thiết yếu cho sự phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). 

Hệ thống cung cấp các dịch vụ:
 
1. Thanh toán các dịch vụ của Tập đoàn VNPT, bao gồm:
 
- Dịch vụ MyTV 
- Dịch vụ Internet/ADSL/Fibervnn
- Dịch vụ điện thoại cố định
- Dịch vụ điện thoại di động
- Thanh toán Nạp tiền (Top-up)
- Thanh toán mua mã thẻ di động
- Thanh toán cước các dịch vụ giá trị gia tăng VAS (MyEnglish, MyHomework, LBA, Shopbrand…).
 
2. Ví điện tử:
 
Ví điện tử VNPT Pay cung cấp cho khách hàng một tài khoản điện tử định danh tạo lập trên một vật mang tin (như sim điện thoại di động, máy chủ…), cho phép lưu trữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền mặt tương đương và được sử dụng để thanh toán thay thế cho tiền mặt. Ví điện tử VNPT Pay cung cấp các tính năng cơ bản cho người sử dụng, gồm có: Nạp tiền vào Tài khoản Ví, Rút tiền từ Ví, Chuyển tiền giữa các tài khoản Ví điện tử VNPT Pay và các tính năng khác như: Thanh toán hóa đơn, nạp tiền top-up, mua mã thẻ di động bằng Ví điện tử VNPT Pay.
 
3. Thu hộ chi hộ:
 
Dịch vụ VNPT Pay có thể thực hiện việc thu hộ cho các đối tác cung cấp dịch vụ ngoài xã hội, có nhu cầu được thu hộ qua hệ thống ngân hàng đầy đủ đã kết nối với VNPT Pay.