Dịch vụ Facebook SMS
Dịch vụ Facebook SMS

Là một dịch vụ mang lại nhiều tiện ích hấp dẫn cho người dùng di động sử dụng Facebook. Với Facebook SMS, bạn có sử dụng Facebook với các tính năng như: theo dõi bạn bè, cập nhật trạng thái, bình luận, trả lời tin nhắn, kết bạn, gửi tin nhắn đến điện thoại của bạn bè.