Công bố thư kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018

16:58, 23/05/2019

Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media công bố Báo cáo kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018.