Công bố thư kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017

16:26, 25/05/2018

Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media công bố Thư kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017.