Công bố các chỉ tiêu kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017

16:47, 25/05/2018

Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media công bố các chỉ tiêu kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017.