Công bố Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của VNPT-Media năm 2017

16:15, 21/03/2018

Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media xin công bố Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của VNPT-Media năm 2017.