Công bố Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của VNPT-Media năm 2016

23:04, 31/03/2017

Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media xin công bố Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của VNPT-Media năm 2016.