THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN MỚI CỦA VNPT-MEDIA NĂM 2020

09:51, 25/03/2020

Thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ, Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media trân trọng thông báo về người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin mới của Tổng Công ty năm 2020.